Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198791

Ý kiến thăm dò

ỦY BAN NHÂN DÂN

Ngày 20/03/2014 16:32:45


1439428990648_270 2.jpg
Đ/C PHAN ĐÌNH LỘC
CHỦ TỊCH UBND
Email: phandinhlocym@gmail.com
Số ĐT: 0373 688 077
DĐ: 0949 164 448


1439865101938_286.jpg
Đ/C LÊ ĐỨC HÒA
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Email: hoald.012@gmail.com
DĐ: 0944 846 012
1439280271999_256.jpg
Đ/C LÊ VĂN CHIẾN
ỦY VIÊN UB/XÃ ĐỘI TRƯỞNG
Email: levanchienym@gmail.com
DĐ: 0949 103 488

1439428990648_270 2.jpg
Đ/C PHAN ĐÌNH LỘC
CHỦ TỊCH UBND
Email: phandinhlocym@gmail.com
Số ĐT: 0373 688 077
DĐ: 0949 164 448


1439865101938_286.jpg
Đ/C LÊ ĐỨC HÒA
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Email: hoald.012@gmail.com
DĐ: 0944 846 012
1439280271999_256.jpg
Đ/C LÊ VĂN CHIẾN
ỦY VIÊN UB/XÃ ĐỘI TRƯỞNG
Email: levanchienym@gmail.com
DĐ: 0949 103 488

Người tốt, việc tốt