Truy cập

Hôm nay:
403
Hôm qua:
1033
Tuần này:
403
Tháng này:
20282
Tất cả:
277999

Ý kiến thăm dò

Hội đồng nhân dân xã Yên Mỹ họp phiên thứ nhất

Ngày 30/06/2016 17:23:04

Sáng ngày 29/6/2016, Hội đồng nhân dân xã Yên Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch HĐND xã, phó chủ tịch HĐND xã; trưởng ban, phó trưởng ban các Ban của HĐND xã; bầu chủ tịch UBND xã, phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021 và thực hiện các nhiệm vụ thường niên tại các kỳ họp của HĐND xã.

HĐND xã Yên Mỹ khóa III gồm có 25 vị đại biểu, được bầu ở 5 đơn vị bầu cử. Đại biểu HĐND xã Yên Mỹ có cơ cấu: đại biểu trẻ dưới 35 tuổi có 9 người, chiếm 36%; đại biểu là nữ có 8 người, chiếm 32%; đại biểu là người ngoài đảng 5 người, chiếm 20% ( có danh sách kèm theo).

Tại phiên họp thứ nhất, HĐND xã Yên Mỹ khóa III đã:

Bầu ông Nguyễn Trọng Kim Chủ tịch HĐND xã khóa II tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa III.

Bầu bà Nguyễn Thị Mai Hoa Phó chủ tịch HĐND xã khóa II tái cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã khóa III.

Bầu ông Lê Tuấn Việt ( Chủ tịch UB MTTQ xã) giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã.

Bầu bà Lê Thị Thương ( Chủ tịch Hội LHPN) giữ chức Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND xã.

Bầu bà Phạm Thịnh Đính ( Phó bí thư-Trực Đảng) giữ chức Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND xã.

Bầu bà Nguyễn Hà Phương ( Bí thư Đoàn thanh niên) giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND xã.

Bầu ông Phan Đình Lộc Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011- 2016 tái cử chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021.

Bầu ông Lê Đức Hòa Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011- 2016 tái cử chức vụ Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021.

Bầu ông Lê Văn Chiến ( xã đội trưởng) và ông Lê Công Hồng ( trưởng công an) làm Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KỲ HỌP

IMG_1036.jpg

Chủ tọa kỳ họp

IMG_1039.jpg

Ông Nguyễn Trọng Kim-Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

IMG_1041.jpg

Ông Phan Đình Lộc- Chủ tịch UBND xã phát biểu tại kỳ họp

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân xã Yên Mỹ khóa III,

nhiệm kỳ 2016- 2021

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Lê Văn Chiến

02/9/1965

Nam

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

Công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã

2

Nguyễn Đức Công

30/11/1969

Nam

Thôn Lâm Hòa, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

kinh doanh

3

Trần Doãn Điền

5/10/1957

Nam

Thôn Xuân Thịnh, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Hưu trí.

Bí thư chi bộ

4

Nguyễn Thế Dinh

11/9/1994

Nam

Thôn Trung Phú, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Lao động tự do

5

Phạm Thị Đính

01/5/1980

Nữ

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

Phó bí thư trực Đảng ủy

6

Trần Thế Định

2/9/1971

Nam

Thôn Yên Lai, xã Công Bình, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

Hiệu Trưởng

7

Nguyễn Bá Đông

07/01/1958

Nam

Thôn Sơn Đồng, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Hưu trí, Trưởng thôn

8

Ng Thị Mai Hoa

20/12/1970

Nữ

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

9

Lê Đức Hòa

19/4/1982

Nam

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Cán bộ Phó chủ tịch UBND xã

10

Lê Công Hồng

23/3/1985

Nam

Thôn Lâm Hòa, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Công chức Trưởng Công an xã

11

Ng Anh Khuyên

05/9/1977

Nam

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Phó giám đốc công ty

12

Nguyễn Trọng Kim

03/02/1960

Nam

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

13

Hoàng Thị Liên

25/02/1961

Nữ

Thôn Xuân Thịnh, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Chi hội trưởng Phụ nữ

14

Phan Đình Lộc

25/01/1969

Nam

Thôn Xuân Thịnh, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Cán bộ

Chủ tịch UBND xã

15

Bùi Thị Lý

2/10/1966

Nữ

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

Hưu trí Trưởng thôn

16

Bùi Đình Nội

30/05/1984

Nam

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Y sỹ

17

Ng Hà Phương

04/5/1989

Nữ

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Bí thư Đoàn xã

18

Huỳnh Thị Phượng

24/4/1960

Nữ

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

Chi hội trưởng Phụ nữ

19

Trần Văn Quân

26/7/1987

Nam

Thôn Trung Phú, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Làm ruộng, Phó trưởng thôn

20

Lê Thị Thương

28/8/1987

Nữ

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

21

Trương Như Thủy

22/10/1984

Nam

Thôn Lâm Hòa, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Công nhân

22

Vũ Đình Thủy

22/03/1960

Nam

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Sửa chữa xe máy

Công an viên

23

Lê Ngọc Toản

14/10/1972

Nam

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Công chức Văn phòng-Thống kê

24

Lê Thi Tuyến

28/10/1960

Nữ

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Hưu trí

Phó bí thư chi bộ

25

Lê Tuấn Việt

18/6/1984

Nam

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch UB MTTQ xã

Hội đồng nhân dân xã Yên Mỹ họp phiên thứ nhất

Đăng lúc: 30/06/2016 17:23:04 (GMT+7)

Sáng ngày 29/6/2016, Hội đồng nhân dân xã Yên Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch HĐND xã, phó chủ tịch HĐND xã; trưởng ban, phó trưởng ban các Ban của HĐND xã; bầu chủ tịch UBND xã, phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021 và thực hiện các nhiệm vụ thường niên tại các kỳ họp của HĐND xã.

HĐND xã Yên Mỹ khóa III gồm có 25 vị đại biểu, được bầu ở 5 đơn vị bầu cử. Đại biểu HĐND xã Yên Mỹ có cơ cấu: đại biểu trẻ dưới 35 tuổi có 9 người, chiếm 36%; đại biểu là nữ có 8 người, chiếm 32%; đại biểu là người ngoài đảng 5 người, chiếm 20% ( có danh sách kèm theo).

Tại phiên họp thứ nhất, HĐND xã Yên Mỹ khóa III đã:

Bầu ông Nguyễn Trọng Kim Chủ tịch HĐND xã khóa II tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa III.

Bầu bà Nguyễn Thị Mai Hoa Phó chủ tịch HĐND xã khóa II tái cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã khóa III.

Bầu ông Lê Tuấn Việt ( Chủ tịch UB MTTQ xã) giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã.

Bầu bà Lê Thị Thương ( Chủ tịch Hội LHPN) giữ chức Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND xã.

Bầu bà Phạm Thịnh Đính ( Phó bí thư-Trực Đảng) giữ chức Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND xã.

Bầu bà Nguyễn Hà Phương ( Bí thư Đoàn thanh niên) giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND xã.

Bầu ông Phan Đình Lộc Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011- 2016 tái cử chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021.

Bầu ông Lê Đức Hòa Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011- 2016 tái cử chức vụ Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021.

Bầu ông Lê Văn Chiến ( xã đội trưởng) và ông Lê Công Hồng ( trưởng công an) làm Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI KỲ HỌP

IMG_1036.jpg

Chủ tọa kỳ họp

IMG_1039.jpg

Ông Nguyễn Trọng Kim-Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

IMG_1041.jpg

Ông Phan Đình Lộc- Chủ tịch UBND xã phát biểu tại kỳ họp

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân xã Yên Mỹ khóa III,

nhiệm kỳ 2016- 2021

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Lê Văn Chiến

02/9/1965

Nam

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

Công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã

2

Nguyễn Đức Công

30/11/1969

Nam

Thôn Lâm Hòa, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

kinh doanh

3

Trần Doãn Điền

5/10/1957

Nam

Thôn Xuân Thịnh, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Hưu trí.

Bí thư chi bộ

4

Nguyễn Thế Dinh

11/9/1994

Nam

Thôn Trung Phú, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Lao động tự do

5

Phạm Thị Đính

01/5/1980

Nữ

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

Phó bí thư trực Đảng ủy

6

Trần Thế Định

2/9/1971

Nam

Thôn Yên Lai, xã Công Bình, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

Hiệu Trưởng

7

Nguyễn Bá Đông

07/01/1958

Nam

Thôn Sơn Đồng, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Hưu trí, Trưởng thôn

8

Ng Thị Mai Hoa

20/12/1970

Nữ

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

9

Lê Đức Hòa

19/4/1982

Nam

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Cán bộ Phó chủ tịch UBND xã

10

Lê Công Hồng

23/3/1985

Nam

Thôn Lâm Hòa, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Công chức Trưởng Công an xã

11

Ng Anh Khuyên

05/9/1977

Nam

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Phó giám đốc công ty

12

Nguyễn Trọng Kim

03/02/1960

Nam

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

13

Hoàng Thị Liên

25/02/1961

Nữ

Thôn Xuân Thịnh, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Chi hội trưởng Phụ nữ

14

Phan Đình Lộc

25/01/1969

Nam

Thôn Xuân Thịnh, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Cán bộ

Chủ tịch UBND xã

15

Bùi Thị Lý

2/10/1966

Nữ

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

Hưu trí Trưởng thôn

16

Bùi Đình Nội

30/05/1984

Nam

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Y sỹ

17

Ng Hà Phương

04/5/1989

Nữ

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Bí thư Đoàn xã

18

Huỳnh Thị Phượng

24/4/1960

Nữ

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

Chi hội trưởng Phụ nữ

19

Trần Văn Quân

26/7/1987

Nam

Thôn Trung Phú, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Làm ruộng, Phó trưởng thôn

20

Lê Thị Thương

28/8/1987

Nữ

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

21

Trương Như Thủy

22/10/1984

Nam

Thôn Lâm Hòa, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Công nhân

22

Vũ Đình Thủy

22/03/1960

Nam

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Sửa chữa xe máy

Công an viên

23

Lê Ngọc Toản

14/10/1972

Nam

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Công chức Văn phòng-Thống kê

24

Lê Thi Tuyến

28/10/1960

Nữ

Thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Hưu trí

Phó bí thư chi bộ

25

Lê Tuấn Việt

18/6/1984

Nam

Thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch UB MTTQ xã

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Người tốt, việc tốt