Truy cập

Hôm nay:
325
Hôm qua:
1033
Tuần này:
325
Tháng này:
20204
Tất cả:
277921

Ý kiến thăm dò

Khám nghĩa vụ quân sự năm 2018

Ngày 21/11/2018 10:13:20

Ngày 20/11/2018 Tại Trạm Y tế xã yên Mỹ, HĐNV quân sự xã, tổ chức khám sơ tuyển NVQS đợt I/ 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà YÊN MỸ Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


Số: / GM- UBND Yên Mỹ, ngày tháng 11 năm 2018

GIẤY MỜI

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Biểu dương gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018.

Thành phần mời:

* Cấp xã: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể, Hiệu trưởng 3 trường, Trưởng trạm Y tế, Cán bộ, công chức xã, cán bộ không chuyên trách, Chủ tịch hội CTĐ, người cao tuổi, Khuyết tật, khuyến học.

* Ở thôn mời: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, các gia đình văn hóa tiêu biểu.

( Nhờ Đ/c Trưởng thôn mời giúp xã các thành phần của đơn vị mình )

Thời gian: Khai mạc vào hồi 7 h30 phút, ngày 16/11/2018

Địa điểm : Tại hội trường UBND xã Yên Mỹ

Đề nghị các Đ/c về dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian địa điểm trên.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như thành phần;

- Lưu VT.

Phan Đình Lộc

Khám nghĩa vụ quân sự năm 2018

Đăng lúc: 21/11/2018 10:13:20 (GMT+7)

Ngày 20/11/2018 Tại Trạm Y tế xã yên Mỹ, HĐNV quân sự xã, tổ chức khám sơ tuyển NVQS đợt I/ 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà YÊN MỸ Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


Số: / GM- UBND Yên Mỹ, ngày tháng 11 năm 2018

GIẤY MỜI

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Biểu dương gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018.

Thành phần mời:

* Cấp xã: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể, Hiệu trưởng 3 trường, Trưởng trạm Y tế, Cán bộ, công chức xã, cán bộ không chuyên trách, Chủ tịch hội CTĐ, người cao tuổi, Khuyết tật, khuyến học.

* Ở thôn mời: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, các gia đình văn hóa tiêu biểu.

( Nhờ Đ/c Trưởng thôn mời giúp xã các thành phần của đơn vị mình )

Thời gian: Khai mạc vào hồi 7 h30 phút, ngày 16/11/2018

Địa điểm : Tại hội trường UBND xã Yên Mỹ

Đề nghị các Đ/c về dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian địa điểm trên.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như thành phần;

- Lưu VT.

Phan Đình Lộc

Người tốt, việc tốt