Truy cập

Hôm nay:
106
Hôm qua:
145
Tuần này:
581
Tháng này:
7277
Tất cả:
255302

Ý kiến thăm dò

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 03/10/2020 00:00:00

Xã Yên Mỹ hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

- Hội phụ nữ tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt phong trào “5 không 3 sạch”, phối hợp với UBND xã trong thực hiện đề án thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải.

- Mặt trận tổ quốc giám sát kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị và khu dân cư.

- Hội Nông dân tuyên truyền vận động hội viên thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu giống chuyển dịch cơ cấu mùa vụ trong sản xuất; phối hợp với hội LHPN làm tốt công tác khuyến khích vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng trang trại, gia trại.

- Đoàn thanh niên làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, phối hợp tốt với hội Cựu chiến binh triển khai thực hiện công tác an ninh tật tự.

- Trung tâm học tập cộng đồng của xã phối hợp cùng với HTX DVNN và các ban ngành đoàn thể có liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT cho nhân dân.

Để tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân học tập cách làm hay của các xã đạt hiệu quả cao, BCĐ xã đã tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các xã như xã Trường Sơn (xã điểm của Tỉnh), xã Tượng Sơn và xã Vạn Thắng…

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn

Xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 03/10/2020 00:00:00 (GMT+7)

Xã Yên Mỹ hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

- Hội phụ nữ tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt phong trào “5 không 3 sạch”, phối hợp với UBND xã trong thực hiện đề án thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải.

- Mặt trận tổ quốc giám sát kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị và khu dân cư.

- Hội Nông dân tuyên truyền vận động hội viên thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu giống chuyển dịch cơ cấu mùa vụ trong sản xuất; phối hợp với hội LHPN làm tốt công tác khuyến khích vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng trang trại, gia trại.

- Đoàn thanh niên làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, phối hợp tốt với hội Cựu chiến binh triển khai thực hiện công tác an ninh tật tự.

- Trung tâm học tập cộng đồng của xã phối hợp cùng với HTX DVNN và các ban ngành đoàn thể có liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT cho nhân dân.

Để tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân học tập cách làm hay của các xã đạt hiệu quả cao, BCĐ xã đã tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các xã như xã Trường Sơn (xã điểm của Tỉnh), xã Tượng Sơn và xã Vạn Thắng…

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Người tốt, việc tốt