Truy cập

Hôm nay:
183
Hôm qua:
145
Tuần này:
658
Tháng này:
7354
Tất cả:
255379

Ý kiến thăm dò

Tổng quan về xã Yên Mỹ

Ngày 03/10/2020 16:10:53

Xã Yên Mỹ cách trung tâm huyện Nông Cống 18km về phía Tây Nam với diện tích tự nhiên là 2.424, 06ha . Trong đó đất nông nghiệp là 1.411,25 ha chiếm 58,21%; đất phi nông nghiệp là 935,85 ha chiếm 38,61%; đất chưa sử dụng 76,96 ha chiếm 3,18; có 2.121 hộ; 8.182 nhân khẩu chia thành 10 thôn; 18 chi bộ, 338 đảng viên; 7 cơ quan đơn vị sự nghiệp trong đó có 6 trường học; 01 trạm y tế.

Bắc giáp xã Công Chính, Nam giáp xã Các Sơn, xã Phú Sơn huyện Tỉnh Gia, Đông giáp xã Các Sơn, huyện Tỉnh Gia, Tây giáp xã Yên Lạc, huyện Như Thanh.

-Yên Mỹ đã được công nhận lên Đô thị loại V, hiện nay đã được Tập đoàn sữa TH quy hoạch lựa chọn đầu tư xây dựng nhà may chề biến sữa và trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung TH. Hiện tại trên địa bàn xã Yên Mỹ có hơn 317 hộ SXKD, DV cá thể; 01 HTX nông nghiệp. 18 Doanh nghiệp. Với rất nhiều tiềm năng và lợi thế như trên địa bàn có đường tỉnh lộ 505 chạy qua với chiều dài 7km; giao thông kết nối thuận lợi tuyến đường Cảng hàng không Tho Xuân, tuyến đường Cảng hành không - Đường mòn Hồ Chí Minh và tương lai tuyến Đường Cao tốc Bắc nam chạy qua, đặc biệt đã được phê duyệt quy hoạch là vùng Đệm của khu kinh tế Nghi Sơn.

- Yên Mỹ có vị trí địa lý thuận lợi có đường tỉnh lộ 505 chạy qua tạo điều kiện cho việc kinh doanh buôn bán phát triển, có nguồn tài nguyên đất đai tương đối dồi dào, xã sớm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Xã Yên Mỹ cách trung tâm huyện Nông Cống 18km về phía Tây Nam với diện tích tự nhiên là 2.424, 06ha . Trong đó đất nông nghiệp là 1.411,25 ha chiếm 58,21%; đất phi nông nghiệp là 935,85 ha chiếm 38,61%; đất chưa sử dụng 76,96 ha chiếm 3,18; có 2.121 hộ; 8.182 nhân khẩu chia thành 10 thôn; 18 chi bộ, 338 đảng viên; 7 cơ quan đơn vị sự nghiệp trong đó có 6 trường học; 01 trạm y tế.

Bắc giáp xã Công Chính, Nam giáp xã Các Sơn, xã Phú Sơn huyện Tỉnh Gia, Đông giáp xã Các Sơn, huyện Tỉnh Gia, Tây giáp xã Yên Lạc, huyện Như Thanh.

-Yên Mỹ đã được công nhận lên Đô thị loại V, hiện nay đã được Tập đoàn sữa TH quy hoạch lựa chọn đầu tư xây dựng nhà may chề biến sữa và trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung TH. Hiện tại trên địa bàn xã Yên Mỹ có hơn 317 hộ SXKD, DV cá thể; 01 HTX nông nghiệp. 18 Doanh nghiệp. Với rất nhiều tiềm năng và lợi thế như trên địa bàn có đường tỉnh lộ 505 chạy qua với chiều dài 7km; giao thông kết nối thuận lợi tuyến đường Cảng hàng không Tho Xuân, tuyến đường Cảng hành không - Đường mòn Hồ Chí Minh và tương lai tuyến Đường Cao tốc Bắc nam chạy qua, đặc biệt đã được phê duyệt quy hoạch là vùng Đệm của khu kinh tế Nghi Sơn.

- Yên Mỹ có vị trí địa lý thuận lợi có đường tỉnh lộ 505 chạy qua tạo điều kiện cho việc kinh doanh buôn bán phát triển, có nguồn tài nguyên đất đai tương đối dồi dào, xã sớm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Người tốt, việc tốt